วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 8 ประการ

คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 8 ประการ

ทั้ง 8 ประการ
ใน 4 เดือนทีผ่านมาได้ออกไปทำกิจกรรมกับเด็กที่ไร้โอกาศที่ มูลนิธิบ้านเด็กเอลีชา บ้านโนนสมบรูณ์ และเด็กในบ้านโนนสมบรูณ์ และได้เป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเด็ก เป็นครูสอนดนตรี (กีตาร์)  และยังได้นำทีม อนุชน (วัยรุ่น) ในบ้านโนนสมบรูณ์ออกๆปบริจาคของแก่ภัยหนาวในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ที่จังหวัดอุตลดิต-เชียงราย โดยนำไปบริจาคที่ดอย และยังได้ไปขอบริจาคจากทางโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนได้บริจาคกระเป๋า เป็นจำนวน 100 ใบซึ่งทางพวกหนูก็ได้นำไปบริจาคที่บนดอย
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทำให้พวกหนูได้รู้ว่าการที่เราได้ทำอะไรให้กับคนอื่นมีค่ามากกว่าคนอื่นทำให้กับเรา
การที่ได้ให้คนอื่นดีกว่าการรับจากคนอื่น

คริสจักรคานาอัน เชียงราย 
คริสจักรหัวแมง
คริสจักรที่เชียงรายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น